Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.01.2022 11:59

Karta veřejné zakázky #5251
Rekonštrukcia materskej školy na Bohrovej ulici č. 1 v pavilóne DJ na 1. NP a 2. NP za účelom navýšenia kapacít materskej školy.

Informace

ID zakázky
12367
Název zakázky
Rekonštrukcia materskej školy na Bohrovej ulici č. 1 v pavilóne DJ na 1. NP a 2. NP za účelom navýšenia kapacít materskej školy.
Číslo spisu VZ
5251
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
168 966,37 EUR
Hlavní CPV kód
45214100-1 - Stavební úpravy budov mateřských škol
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom a hlavným účelom zákazky je rozšírenie kapacity Materskej školy Bohrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka (ďalej len „MŠ Bohrova“) prestavbou pavilónu jaslí na 1. NP a 2. NP v bloku B MŠ Bohrova na triedy, spolu so zázemím ako sú sociálne priestory, šatne a sklady. Predmetom Projektovej dokumentácie je aj na blok B nadväzujúca vonkajšia terasa na 2. NP.
Projekt rekonštrukcie zahŕňa stavebné úpravy v interiéri sekcie B materskej školy na Bohrovej č. 1, Bratislava v stanovenom rozsahu: búracie práce, nové priečky, podlahy, hydroizolácie, keramické dlažby, omietky, keramické obklady, nátery, rozvody elektriny, kúrenia, vzduchotechniky, zdravotechniky / voda studená, teplá, kanalizácia /, vrátane nových zariaďovacích predmetov, nové dvere vrátane zárubní, nové osvetlovacie telesá., obnovu malieb stien a stropov, opravu terasy na I .NP.
V týchto stavebných prácach je začlenený aj návrh rekonštrukcie vzduchotechniky s požiadavkou na odvetranie hygienických zariadení v zmysle STN.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
27.05.2021 12:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
27.05.2021 13:00:00

Centrální zadavatel

Název organizace
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+420 949035351

Dokumenty