Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:25

Karta veřejné zakázky #ID 131
Projektová dokumentácia pre stavbu: SOŠ HSaO Zvolen - rekonštrukcia objektov školy - zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD

Informace

ID zakázky
2656
Název zakázky
Projektová dokumentácia pre stavbu: SOŠ HSaO Zvolen - rekonštrukcia objektov školy - zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD
Číslo spisu VZ
ID 131
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
16 380,00 EUR
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Doplňující CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej projektové energetické hodnotenie a inžinierska činnosť pre projekt s názvom „SOŠ HSaO Zvolen – rekonštrukcia objektov školy – zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD“

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
25.02.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu (Zvolen)
Adresa
Jabloňová 1351
Zvolen
960 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty