Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.05.2019 17:29

Karta veřejné zakázky #OKT/0052/19
Programové a technické vybavení pro evidenci svozu a evidenci odpadních nádob

Informace

ID zakázky
3030
Název zakázky
Programové a technické vybavení pro evidenci svozu a evidenci odpadních nádob
Číslo spisu VZ
OKT/0052/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
395 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je pořízení programového vybavení pro evidenci a označování nádob určených pro odkládání komunálního odpadu, pořízení programového vybavení pro evidenci a plánování svozu komunálního odpadu, pořízení technického vybavení - mobilních čteček - ostatní viz Výzva k účasti.

Popis předmětu VZ

Předmětem výběrového řízení je:
1. pořízení programového vybavení pro evidenci a označování nádob určených pro odkládání komunálního odpadu
2. pořízení programového vybavení pro evidenci a plánování svozu komunálního odpadu
3. pořízení technického vybavení – mobilních čteček čárového kódu, nabíječek, a 1ks tiskárny čárového kódu. Dále zapůjčení technického vybavení s podporou GPS za účelem prvotního označení a zaměření stanovišť odpadních nádob do dodávaného programového vybavení po dobu 2 měsíců
4. Projektová dokumentace – popis fungování nabízeného řešení
5. implementace systému v sídle zadavatele
6. Záruka na technické vybavení a technická podpora pro dodávané řešení po dobu 2 let

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
25.03.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Věcná stránka - Ing. Vladimír Jochim, 572 805 131, vladimir.jochim@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.