Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.07.2020 23:44

Karta veřejné zakázky #S/11690/OVO/2019
Kanyly preplachové

Informace

ID zakázky
3977
Název zakázky
Kanyly preplachové
Číslo spisu VZ
S/11690/OVO/2019
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 618,00 EUR
Hlavní CPV kód
33141220-8 - Kanyly
Doplňující CPV kód
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK042 - Košický kraj
Popis předmětu VZ

Špeciálny zdravotnícky materiál určený pre kardiochirurgické operácie s mimotelovým obehom.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Dokumenty