Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.10.2019 01:03

Karta veřejné zakázky #MK/A/2019/09054
Notebook s prílušenstvom

Informace

ID zakázky
4304
Název zakázky
Notebook s prílušenstvom
Číslo spisu VZ
MK/A/2019/09054
Režim veřejné zakázky
Zákazka do 5 000 EUR
Druh zadávacího řízení
Zákazka do 5 000 EUR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 050,00 EUR
Hlavní CPV kód
30213100-6 - Přenosné počítače
Doplňující CPV kód
30231310-3 - Ploché monitory
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK042 - Košický kraj
Popis předmětu VZ

Dodávka 1 ks notebooku s príslušenstvom a 2 ks LCD displejov podľa podrobného opisu predmetu zákazky

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Gabriela Hajduková
gabriela.hajdukova@kosice.sk
+421 556419191

Dokumenty