Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.12.2019 16:02

Karta veřejné zakázky #20190813
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE

Informace

ID zakázky
4644
Název zakázky
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE
Číslo spisu VZ
20190813
Evidenční číslo zakázky
23049 - MSS
Číslo oznámení z TED
2019/S 157-388039
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
203 437,50 EUR
Hlavní CPV kód
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Doplňující CPV kód
60100000-9 - Služby silniční dopravy
60140000-1 - Nepravidelná osobní doprava
60170000-0 - Pronájem vozidel k přepravě osob s řidičem
60172000-4 - Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že jej predmetom je poskytovanie služieb prepravy, t.j. jeden typ služby. Významným dôvodom nedelenia predmetu zákazky je aj možnosť riešenia vzniknutých nepredvídateľných situácií počas priebehu podujatí vrátane koordinácie a dohľadu nad poskytnutím jednotlivých služieb zo strany poskytovateľa (poskytovateľ zabezpečí „dispečing“ pre lepšiu koordináciu prepravy). Z dôvodu zachovania kontinuity jednotlivých služieb a zodpovednosti za predmet zákazky ako celku, s cieľom dosiahnutia maximálnej kvality, hospodárnosti a efektívnosti verejný obstarávateľ vylúčil možnosť rozdelenia zákazky.

V prípade rozdelenia zákazky na jednotlivé služby poskytované niekoľkými samostatnými poskytovateľmi, by v dôsledku nedostatočnej, resp. chýbajúcej koordinácie a spolupráce jednotlivých poskytovateľov, ako aj v dôsledku nesprávnej alebo neúplnej komunikácie, mohlo dôjsť k riziku neposkytnutia predmetu zákazky riadne a včas. Taktiež existuje riziko možného konfliktu pri stanovovaní zodpovednosti za uskutočnené služby z pohľadu kvality a plnenia požadovaných termínov.

Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných poskytovateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov pre jednotlivé časti zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2019 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
17.09.2019 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa účelových zariadení
Adresa
Pražská 7
Bratislava
81104, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Macháč
peter.machac@mzv.sk
+421 259782892

Dokumenty