Stav: Probíhající

Serverový čas: 07.06.2020 05:30

Karta veřejné zakázky #08416/2019/ODDVO-1
Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve BBSK

Informace

ID zakázky
6284
Název zakázky
Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve BBSK
Číslo spisu VZ
08416/2019/ODDVO-1
Evidenční číslo zakázky
4320 - WYS zo dňa 27.01.2020
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
178 687,00 EUR
Hlavní CPV kód
71314300-5 - Poradenství v oblasti energetické účinnosti
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vykonanie energetického auditu štyridsiatich deviatich (49) samostatných budov Banskobystrického samosprávneho kraja, členených na:

- časť predmetu zákazky č. 1 – Energetický audit 10 budov Banskobystrického samosprávneho kraja,
- časť predmetu zákazky č. 2 – Energetický audit 39 budov Banskobystrického samosprávneho kraja,

(ďalej aj ako „predmet zákazky” alebo „služba”) v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite, hodnotenie energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z. v časovej verzii účinnej od 01.01.2017, použiteľného ako relevantný podklad na poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Výzvy zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a v prílohách SP.

Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
07.02.2020 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty

Energetický audit 10 budov Banskobystrického samosprávneho kraja

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
16 072,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71314300-5 - Poradenství v oblasti energetické účinnosti
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Energetický audit 39 budov Banskobystrického samosprávneho kraja

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
162 615,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71314300-5 - Poradenství v oblasti energetické účinnosti
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy