Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 14:36

Karta veřejné zakázky #20/2/3/2
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody - č. 20/2/3/2

Informace

ID zakázky
7032
Název zakázky
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody - č. 20/2/3/2
Číslo spisu VZ
20/2/3/2
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
160 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
38551000-2 - Měřiče energií
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania je nákup ultrazvukových meračov tepla a ich členov a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2020 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adresa
Komenského 7
Košice
040 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty