Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2020 13:25

Karta veřejné zakázky #037/VS/OVO/03/20
Komplexné poistenie

Informace

ID zakázky
8289
Název zakázky
Komplexné poistenie
Číslo spisu VZ
037/VS/OVO/03/20
Evidenční číslo zakázky
29068-MSS
Číslo oznámení z TED
2020/S 146-359418
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Hlavní CPV kód
66515200-5 - Pojištění majetku
Doplňující CPV kód
66516000-0 - Pojištění odpovědnosti za škodu
66516400-4 - Pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu
66514110-0 - Pojištění motorových vozidel
66516100-1 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
66516500-5 - Pojištění profesní odpovědnosti
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí:
Časť č. 1: Poistenie majetku
Časť č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu
Časť č. 3: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
Časť č. 4: Poistenie motorových vozidiel
Časť č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu ucelenú časť alebo na niekoľko ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača na každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci jednej ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť celý rozsah jednotlivých podčastí predmetu zákazky zadefinovaný v minimálnych podmienkach príslušného predmetu zákazky.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
04.09.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Dokumenty

Časť č. 1: Poistenie majetku

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
66515200-5 - Pojištění majetku
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Časť č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
66515200-5 - Pojištění majetku
Doplňující CPV kód
66516000-0 - Pojištění odpovědnosti za škodu
66516400-4 - Pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Časť č. 3: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
66515200-5 - Pojištění majetku
Doplňující CPV kód
66516400-4 - Pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu
66516000-0 - Pojištění odpovědnosti za škodu
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Časť č. 4: Poistenie motorových vozidiel

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
66515200-5 - Pojištění majetku
Doplňující CPV kód
66514110-0 - Pojištění motorových vozidel
66516100-1 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Časť č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
66515200-5 - Pojištění majetku
Doplňující CPV kód
66516500-5 - Pojištění profesní odpovědnosti
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy