Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 01:08

Tender card #KR-NZ-0496-20
Cyklické a mimoriadne odpočty meradiel spotreby zemného plynu

Information

ID of tender
11482
Name of content of tender
Cyklické a mimoriadne odpočty meradiel spotreby zemného plynu
Tender ref. no.
KR-NZ-0496-20
Public tender journal ref. no.
80/2021
EU journal ref. no.
2021/S 063-161297
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Rokovacie konanie so zverejnením
Type of procurement
Services
Estimated value
3 969 457,20 EUR
Main CPV
65500000-8 - Meter reading service
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je služba spočívajúca v zabezpečení realizácie cyklických a mimoriadnych odpočtov spotreby zemného plynu z obchodných, tzv. určených meradiel.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
28.04.2021 23:59:59
Lehota na predkladanie základných ponúk
26.07.2021 12:00:00
Lehota na predkladanie konečných ponúk
21.09.2021 12:00:00

Promoter

Subject's name
SPP - distribúcia, a.s.
Address
Mlynské nivy 44/b
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Jana Prochásková
jana.prochaskova@spp-distribucia.sk
+421 910400618

Documents

Cyklické a mimoriadne odpočty meradiel spotreby zemného plynu – oblasť ZÁPAD

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 648 634,57 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
65500000-8 - Meter reading service
Outcome of tender
Framework Agreement

Cyklické a mimoriadne odpočty meradiel spotreby zemného plynu – oblasť STRED

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 202 937,08 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
65500000-8 - Meter reading service
Outcome of tender
Framework Agreement

Cyklické a mimoriadne odpočty meradiel spotreby zemného plynu – oblasť VÝCHOD

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 117 885,55 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
65500000-8 - Meter reading service
Outcome of tender
Framework Agreement