Status: Ongoing

Server time: 24.10.2021 18:39

Tender card #2018/SOV/63
Letecká preprava pre potreby SOV

Information

ID of tender
1150
Name of content of tender
Letecká preprava pre potreby SOV
Tender ref. no.
2018/SOV/63
Public tender journal ref. no.
14312-MSS
EU journal ref. no.
2018/S 195-441566
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
880 000,00 EUR
Main CPV
60400000-2 - Air transport services
Further CPV
60410000-5 - Scheduled air transport services
60420000-8 - Non-scheduled air transport services
60130000-8 - Special-purpose road passenger-transport services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených verejným obstarávateľom z Bratislavy alebo Viedne do požadovaných destinácií.
Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť.
Zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných predmetov.
Poskytovanie asistenčných služieb.
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Predpokladaná hodnota zákazky je 880 000 EUR bez DPH, z toho:
časť č. 1 Individuálne lety 280 000 EUR bez DPH
časť č. 2 Skupinové lety 600 000 EUR bez DPH.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.11.2018 10:00:00
Planned opening of bids
19.11.2018 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Slovenský olympijský výbor
Address
Kukučínova 26
Bratislava
83808, Slovak republic
Process supervisor
Branislav Šarmír
branislav.sarmir@vosk.sk
+421 902774777

Documents

časť. 1 Individuálne lety

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
280 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
60400000-2 - Air transport services
Further CPV
60410000-5 - Scheduled air transport services
60130000-8 - Special-purpose road passenger-transport services
Outcome of tender
Framework Agreement

časť č. 2 - Skupinové lety

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
600 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60400000-2 - Air transport services
Further CPV
60410000-5 - Scheduled air transport services
60420000-8 - Non-scheduled air transport services
60130000-8 - Special-purpose road passenger-transport services
Outcome of tender
Framework Agreement