Status: Completed

Server time: 20.06.2021 09:07

Tender card #05-A2-2021
Dodávka a montáž elektrického zdrojového agregátu

Information

ID of tender
11757
Name of content of tender
Dodávka a montáž elektrického zdrojového agregátu
Tender ref. no.
05-A2-2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
22 500,00 EUR
Main CPV
31154000-0 - Uninterruptible power supplies
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka a montáž elektrického zdrojového agregátu, ktorý zabezpečuje dodávku elektrickej energie pre chod pecí a chladiacich zariadení pri poruche.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2021 10:00:00
Planned opening of bids
28.04.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Kaduková
kadukova@smsz.sk
+421 557263409

Documents