Status: Ongoing

Server time: 27.07.2021 01:42

Tender card #2639/2019
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP (kBOZP) na staveništi stavby: „Oprava povrchu zpevněných ploch nám. J. Žižky, ul. Jiráskova a chodník na ul. Zahradní v Bruntále“

Information

ID of tender
11982
Name of content of tender
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP (kBOZP) na staveništi stavby: „Oprava povrchu zpevněných ploch nám. J. Žižky, ul. Jiráskova a chodník na ul. Zahradní v Bruntále“
Tender ref. no.
2639/2019
Public tender journal ref. no.
01_2021_jur
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71315400-3 - Building-inspection services
Further CPV
71317200-5 - Health and safety services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Inženýrská činnost

Brief description of tender or procurement

Výkon inženýrské činnosti a spolupráce při provádění a po dokončení stavby - výkon technického dozoru stavebníka (TDS), zabezpečování výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (kBOZP) a vykonávání další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
04.06.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Bruntál
Address
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Pavel Juříček
pavel.juricek@mubruntal.cz
+420 725345514
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Documents