Status: Completed

Server time: 29.07.2021 14:54

Tender card #60-2021
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) pre navrhovanú činnosť „Modernizácia a ekologizácia Zariadenia na energetické využ

Information

ID of tender
12652
Name of content of tender
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) pre navrhovanú činnosť „Modernizácia a ekologizácia Zariadenia na energetické využ
Tender ref. no.
60-2021
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71313400-9 - Environmental impact assessment for construction
Further CPV
71313440-1 - Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) pre navrhovanú činnosť „Modernizácia a ekologizácia ZEVO“ a súvisiace činnosti.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
04.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
04.06.2021 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Documents