Status: Completed

Server time: 02.08.2021 08:46

Tender card #031/2021/VO-§117
Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva .

Information

ID of tender
12685
Name of content of tender
Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva .
Tender ref. no.
031/2021/VO-§117
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
18 400,00 EUR
Main CPV
34928120-5 - Barrier components
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva na budove MMK , Trieda SNP 48/A, Košice.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom dodania predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Address
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Documents