Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:26

Tender card #R1-9/018/2021
Výmena podlahových krytín

Information

ID of tender
12713
Name of content of tender
Výmena podlahových krytín
Tender ref. no.
R1-9/018/2021
Public tender journal ref. no.
138/2021; 29259 - WYP
EU journal ref. no.
xxx
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
289 633,52 EUR
Main CPV
45432110-8 - Floor-laying work
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Dodávka a montáž rôznych druhov podláh a podlahových krytín v objektoch zdravotníckych zariadení verejného obstarávateľa, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B. týchto súťažných podkladoch, vrátane súvisiacich prác (odstránením stávajúcich podlahových krytín a podláh, vyrovnaním a prípravou podkladu), dodávky a montáže ochranných prvkov na dvere a steny.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia a odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.07.2021 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents