Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:04

Tender card #44/2021
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách vo vlastníctve a správe Mesta Nitry

Information

ID of tender
12744
Name of content of tender
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách vo vlastníctve a správe Mesta Nitry
Tender ref. no.
44/2021
Public tender journal ref. no.
29136 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
354 366,54 EUR
Main CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Further CPV
45233221-4 - Road-surface painting work
34992200-9 - Road signs
45233290-8 - Installation of road signs
34996000-5 - Control, safety or signalling equipment for roads
45233292-2 - Installation of safety equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách vo vlastníctve a správe Mesta Nitry, v rozsahu položiek výkazu výmer podľa špecifikovaného zadania správcu.
Bližší opis predmetu zákazky nájdete v Súťažných podkladoch zákazky a ich prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
02.07.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Documents