Status: Ongoing

Server time: 20.06.2021 08:29

Tender card #5813
Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka

Information

ID of tender
12827
Name of content of tender
Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka
Tender ref. no.
5813
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
163 044,21 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45212500-1 - Kitchen or restaurant conversion
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Projektová dokumentácia rieši celkovú stavebnú a technologickú modernizáciu kuchynských priestorov a hygienického zariadenia pre personál kuchyne na úrovni súčasnej doby. Projekt rieši všetky profesie stavebnú časť, VZT, ZT, UK, Elektro a požiarnu ochranu. Stavebné úpravy sú navrhnuté v takom rozsahu , aby bolo možné vybaviť priestory moderným kuchynským zariadením a prispôsobiť k tomu súvisiace procesy na zvýšenie kapacity podávaných jedál.

Predmetom verejného obstarávania nie je dodávka technologických zariadení pre kuchyňu. Dodávateľ stavebných prác bude súčinný pri realizácii montáže a dodávok pre zariadenia technológiu kuchyne.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2021 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
23.06.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Address
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovak republic
Process supervisor
Ferdinand Hubik
ferdinand.hubik@petrzalka.sk
+421 947487184

Documents