Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:47

Tender card #PVO/2021/VK
Okružná križovatka Veľké Kapušany

Information

ID of tender
12843
Name of content of tender
Okružná križovatka Veľké Kapušany
Tender ref. no.
PVO/2021/VK
Public tender journal ref. no.
29533 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
349 178,11 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45233128-2 - Roundabout construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia existujúcej úrovňovej priesečnej križovatky miestnych komunikácii v zastavanom území mesta jej prestavbou na okružnú križovatku, ktorá navrhnutými parametrami, stavebnotechnickým riešením a bezpečnosťou premávky bude spĺňať súčasne platne technické normy a podmienky. Plocha križovatky bude osvetlená navrhovaným vonkajším osvetlením.
Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2021 09:00:00
Planned opening of bids
06.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
mesto Veľké Kapušany
Address
Sídl. L. N. Tolstého č. 1, 1
Veľké Kapušany
079 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Monika Ivanová
abizsro@gmail.com
+421 907353952
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6374

Documents