Status: Ongoing

Server time: 30.07.2021 02:10

Tender card #OVS 63/2021 Pe
1. etapa rekonstrukce místních komunikací v ul. Bělidla – regenerace sídliště

Information

ID of tender
12860
Name of content of tender
1. etapa rekonstrukce místních komunikací v ul. Bělidla – regenerace sídliště
Tender ref. no.
OVS 63/2021 Pe
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 100 000,00 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45233100-0 - Construction work for highways, roads
45213316-1 - Installation works of walkways
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

1. etapa rekonstrukce místních komunikací v ul. Bělidla – regenerace sídliště

Brief description of tender or procurement

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova chodníků podél páteřní komunikace v ulici Bělidla v Bystřici pod Hostýnem, a to po obou stranách páteřní komunikace v úseku od křižovatky s ulicí Kamenec po odbočku u objektu č. p. 1146 (bývalá „partiovka“) v úseku před městským bytovým domem č. p. 1405, 1406 a 1407 a dále obnova vnitroblokové komunikace mezi bytovými domy č. p. 1054 a 1055. Detailní rozsah ploch je vyznačen v situačním výkresu.
Jedná se o výměnu stávající nevyhovující betonové dlažby o rozměrech 30 x 30 cm v proměnlivé šíři chodníku včetně chodníkového obrubníku. Nově bude položena zámková dlažba o rozměrech 20 x 10 x 6 cm v přírodní barvě, v místě vjezdů bude položena zámková dlažba o rozměrech 20 x 10 x 8 cm v přírodní barvě. V celé délce oprav budou provedeny i nové podkladní vrstvy.
Dále se jedná o opravu stávající asfaltové komunikace včetně podkladních vrstev a silničních obrubníků, kde bude také částečně zřízeno podélné parkování s povrchem z drenážní zámkové dlažby o rozměrech 20 x 20 x 8 cm v přírodní barvě a současně provedeny přilehlé komunikace pro pěší ze zámkové dlažby o rozměrech 20 x 10 x 6 cm v přírodní barvě.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
01.07.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Bystřice pod Hostýnem
Address
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Czech Republic
Process supervisor
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Documents