Status: Ongoing

Server time: 29.07.2021 13:27

Tender card #180/2021
Montáž a inštalačné práce podávacieho a prechodového stola

Information

ID of tender
12922
Name of content of tender
Montáž a inštalačné práce podávacieho a prechodového stola
Tender ref. no.
180/2021
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
82 170,00 EUR
Main CPV
45111300-1 - Dismantling works
Further CPV
45223100-7 - Assembly of metal structures
45223110-0 - Installation of metal structures
51135000-7 - Installation services of furnaces
51135110-1 - Installation services of waste incinerators
51500000-7 - Installation services of machinery and equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je montáž zavážacieho zariadenia, podávacieho a prechodového stola v kotly K1 v závode ZEVO v Bratislave. Práce je možné realizovať jedine počas odstávky zariadenia, ktorá bude pravdepodobne od 11.09.2021 do 01.11.2021 a to jedine po dohode s technickým úsekom objednávateľa. Práce môžu trvať maximálne 20 dní.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
05.07.2021 11:00:00
Planned opening of bids
05.07.2021 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Documents