Status: Ongoing

Server time: 18.09.2021 19:27

Tender card #J/1/21
Jasenica, č. pop. 130, parc. č. 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy

Information

ID of tender
13695
Name of content of tender
Jasenica, č. pop. 130, parc. č. 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Tender ref. no.
J/1/21
Public tender journal ref. no.
37016 – WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
614 028,65 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii objektu administratívnej budovy v obci Jasenica. Zahŕňa zateplenie fasády, výmenu výplní otvorov exteriéru, výmena okapových chodníkov. Rekonštrukčné práce sa dotýkajú aj kompletnej výmeny strešného plášťa, ktorý je v havarijnom stave a s tým spojený dažďový systém. Vo fasáde sú vyčlenené plochy, ktoré budú z keramického obkladu alebo betónového obkladu s imitáciou tehly a bridlice, omietka vo farbe bielej. Navrhovaná je aj výmena všetkých exteriérových výplní okien, dverí a zasklených stien.
Navrhovaná je výmena klampiarskych konštrukcií, zámočnícke konštrukcie. Modernizácia vykurovania, doplnenie vetrania v priestore domu kultúry podporená fotovoltaikou, výmena zdroja tepla - plynového kotla. Čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena žiariviek za úsporné riešenie.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a položkovite vo výkaze výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 10.000,00 EUR.
Bližšie v súťažných podkladoch.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2021 09:00:00
Planned opening of bids
30.08.2021 12:00:00

Promoter

Subject's name
Obec Jasenica
Address
Jasenica 130
Jasenica
01817, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5130

Documents