Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 10:10

Tender card #2507/2021
Spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie/analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu CZO Žiar nad Hronom

Messages