Status: Ongoing

Server time: 20.01.2022 08:48

Tender card #50457/2021/ODDVOI
Sanácia bodových závad na cestách II. a III. triedy v okresoch BB, ZV, ZH, BS, BR, RA, VK

Information

ID of tender
16169
Name of content of tender
Sanácia bodových závad na cestách II. a III. triedy v okresoch BB, ZV, ZH, BS, BR, RA, VK
Tender ref. no.
50457/2021/ODDVOI
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 280/2021 - 06.12.2021 č. 57900 - MSS
EU journal ref. no.
2021/S 235-618043
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
250 000,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, a to vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP s DRS, v prípade potreby DUR) a inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pripravovaného projektu:
• Sanácia zosuvov na cestách II. III. triedy v okresoch BB, ZV – Šalková - Môlča, Lukavica, Priechod - Baláže, Železná Breznica
• Sanácia zosuvov na cestách II. III. triedy v okresoch ZH, BS – Janova Lehota, Hliník nad Hronom – Sklené Teplice, Pitelová, Močiar, Banská Štiavnica – Obr. Mieru
• Sanácia zosuvov na cestách II. III. triedy v okresoch BR, RA, VK – Brezno – Mýto pod Ďumbierom, Lubeník – Turčok, Malý Krtíš, Dolný Dačov Lom (Útlaky)

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2022 11:00:00
Planned opening of bids
21.01.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Anna Píšová
anna.pisova@bbsk.sk
+421 948199610

Documents

Časť predmetu zákazky č. 1 – Sanácia zosuvov na cestách II. III. triedy v okresoch BB, ZV – Šalková - Môlča, Lukavica, Priechod - Baláže, Železná Breznica

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
93 333,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť predmetu zákazky č. 2 – Sanácia zosuvov na cestách II. III. triedy v okresoch ZH, BS – Janova Lehota, Hliník nad Hronom – Sklené Teplice, Pitelová, Močiar, Banská Štiavnica – Obr. Mieru

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
75 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť predmetu zákazky č. 3 – Sanácia zosuvov na cestách II. III. triedy v okresoch BR, RA, VK – Brezno – Mýto pod Ďumbierom, Lubeník – Turčok, Malý Krtíš, Dolný Dačov Lom (Útlaky)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
81 666,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Outcome of tender
One-off Contract