Status: Ongoing

Server time: 18.07.2019 13:27

Tender card #60303-35-2018
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa

Information

ID of tender
2638
Name of content of tender
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa
Tender ref. no.
60303-35-2018
EU journal ref. no.
2019/S 028-062636
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 370 000,00 EUR
Main CPV
50232200-2 - Traffic-signal maintenance services
Further CPV
50312300-8 - Maintenance and repair of data network equipment
50312600-1 - Maintenance and repair of information technology equipment
50330000-7 - Maintenance services of telecommunications equipment
50343000-1 - Repair and maintenance services of video equipment
50344000-8 - Repair and maintenance services of optical equipment
50413200-5 - Repair and maintenance services of firefighting equipment
50532000-3 - Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica, Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.03.2019 09:00:00
Planned opening of bids
14.03.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Address
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboslav Filipovič
luboslav.filipovic@ndsas.sk
+421 258311735

Documents