Status: Completed

Server time: 18.07.2019 13:25

Tender card #PL 1/2019
Rôzne chemické výrobky

Information

ID of tender
2650
Name of content of tender
Rôzne chemické výrobky
Tender ref. no.
PL 1/2019
Public tender journal ref. no.
3914-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
208 450,00 EUR
Main CPV
24000000-4 - Chemical products
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie rôznych chemických výrobkov používaných pri oprave a údržbe vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v týchto súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.02.2019 09:00:00
Planned opening of bids
28.02.2019 10:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Documents