Status: Completed

Server time: 18.07.2019 13:49

Tender card #ID 131
Projektová dokumentácia pre stavbu: SOŠ HSaO Zvolen - rekonštrukcia objektov školy - zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD

Information

ID of tender
2656
Name of content of tender
Projektová dokumentácia pre stavbu: SOŠ HSaO Zvolen - rekonštrukcia objektov školy - zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD
Tender ref. no.
ID 131
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
16 380,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej projektové energetické hodnotenie a inžinierska činnosť pre projekt s názvom „SOŠ HSaO Zvolen – rekonštrukcia objektov školy – zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD“

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.02.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu (Zvolen)
Address
Jabloňová 1351
Zvolen
960 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents