Status: Completed

Server time: 18.01.2020 17:57

Tender card #2016/BOJ/74
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti

Information

ID of tender
27
Name of content of tender
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti
Tender ref. no.
2016/BOJ/74
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
16 230,00 EUR
Main CPV
66510000-8 - Insurance services
Further CPV
66515200-5 - Property insurance services
66516000-0 - Liability insurance services
66519200-3 - Engineering insurance services
66519300-4 - Auxiliary insurance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je najmä poistenie majetku proti živelným rizikám, poistenie proti odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Ponuka
29.11.2016 16:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Bojnice
Address
Sládkovičova 1
Bojnice
972 01, Czech Republic
Process supervisor
Silvia Grunzweigová
grunzweigova@vosk.sk
+421 904821119

Documents