Status: Completed

Server time: 07.10.2022 15:01

Tender card #CPZA-ON-2022/005995-008
Žilina - Zb HaZZ, vybudovanie rozvodov tepla

Information

ID of tender
29754
Name of content of tender
Žilina - Zb HaZZ, vybudovanie rozvodov tepla
Tender ref. no.
CPZA-ON-2022/005995-008
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
298 720,61 EUR
Main CPV
45231110-9 - Pipelaying construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie nových rozvodov tepla v areáli Záchrannej brigády HaZZ na Bánovskej ceste č. 8111 v Žiline v rozsahu spracovaného projektu stavby

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.08.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Andrea Slezáková
andrea.slezakova@minv.sk
+421 961405402

Documents