Status: Cancelled

Server time: 25.05.2019 17:28

Tender card #06450/2019/ODDVO
Prieskum dopravného správania v domácnostiach v Banskobystrickom kraji

Information

ID of tender
3027
Name of content of tender
Prieskum dopravného správania v domácnostiach v Banskobystrickom kraji
Tender ref. no.
06450/2019/ODDVO
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 000,00 EUR
Main CPV
79311000-7 - Survey services
Further CPV
79311300-0 - Survey analysis services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonanie a spracovanie dotazníkového prieskumu – Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Banskobystrického kraja podľa špecifikácie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents