Status: Completed

Server time: 29.02.2020 10:51

Tender card #S/18611/OVO/2016
Interné sterilizovateľné defibrilačné elektródy

Information

ID of tender
31
Name of content of tender
Interné sterilizovateľné defibrilačné elektródy
Tender ref. no.
S/18611/OVO/2016
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 500,00 EUR
Main CPV
33182240-3 - Parts and accessories for pacemakers
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Nevyhnutná súčasť pri kardiochirurgických operáciách na defibriláciu pacienta pri otvorenom hrudníku.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Schedule

Ponuka
29.11.2016 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents