Status: Ongoing

Server time: 05.12.2022 22:40

Tender card #UNLP-2022-38-ZsNH
CTG monitory s príslušenstvom

Information

ID of tender
31686
Name of content of tender
CTG monitory s príslušenstvom
Tender ref. no.
UNLP-2022-38-ZsNH
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
62 280,00 EUR
Main CPV
33123230-9 - Cardiographs
Further CPV
33121000-4 - Long term ambulatory recording system
33195000-3 - Patient-monitoring system
33121500-9 - Electrocardiogram
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - CTG monitorov s príslušenstvom.
CTG monitory s príslušenstvom sú určené na monitorovanie plodov a vitálnych funkcií rodičky na pôrodných sálach. Monitorovacie zariadenie - stanica s príslušenstvom umožňujúca sledovanie viacero rodičiek - gravidných žien z jednej monitorovanej miestnosti. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 4 - Technická špecifikácia predmetu zákazky tejto Výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie tovaru do miesta dodania.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovak republic
Process supervisor
Darina Pahulyiová
obstaravanie.snp@unlp.sk
+421 556153011
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Documents