Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 03:08

Tender card #PP-2022-010
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 5

Messages