Status: Completed

Server time: 11.12.2023 14:41

Tender card #PP-2022-012
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 14

Messages