Status: Cancelled

Server time: 27.03.2023 02:36

Tender card #PP-2022-014
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 28

Messages