Status: Ongoing

Server time: 18.08.2019 01:06

Tender card #059/PZ/OVO/05/19Ja
Laparoskopická veža s možnosťou rozšírenia na ICG

Information

ID of tender
3644
Name of content of tender
Laparoskopická veža s možnosťou rozšírenia na ICG
Tender ref. no.
059/PZ/OVO/05/19Ja
Public tender journal ref. no.
12889-WYT, VVO č. 96/2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
33168000-5 - Endoscopy, endosurgery devices
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka laparoskopickej veže s možnosťou rozšírenia na ICG, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra UNM.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.06.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Anna Javorová
javorova@unm.sk
+421 434203346

Documents