Status: Completed

Server time: 21.08.2019 20:29

Tender card #ID 250
Stredoslovenské múzeum B. Bystrica - reštaurovanie fasády Thurzov dom, odstránenie vlhkosti a sanácia

Information

ID of tender
3646
Name of content of tender
Stredoslovenské múzeum B. Bystrica - reštaurovanie fasády Thurzov dom, odstránenie vlhkosti a sanácia
Tender ref. no.
ID 250
Public tender journal ref. no.
12888 - WYP zo dňa 15.05.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
337 074,36 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Further CPV
45443000-4 - Facade work
45454100-5 - Restoration work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na budove Thurzovho domu pozostávajúcich z reštaurovania fasád a odstránenia vlhkosti a sanácie.

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:

- Časť predmetu zákazky č. 1 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica – reštaurovanie fasády Thurzov dom

Časť predmetu zákazky č. 1 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica – reštaurovanie fasády Thurzov dom pozostáva zo stavebných prác definovaných v časti B Súťažných podkladov a v sprievodnej dokumentácii nachádzajúcej sa v Prílohách č. 2a a 3a Súťažných podkladov.

- Časť predmetu zákazky č. 2 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica – odstránenie vlhkosti a sanácia

Časť predmetu zákazky č. 2 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica – odstránenie vlhkosti a sanácia pozostáva zo stavebných prác definovaných v časti B Súťažných podkladov a v sprievodnej dokumentácii nachádzajúcej sa v Prílohách č. 2b a 3b Súťažných podkladov.

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo viacero častí.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2019 09:00:00
Planned opening of bids
07.06.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Address
Námestie SNP 3755/4A
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents

Stredoslovenské múzeum B. Bystrica – reštaurovanie fasády Thurzov dom

Status
Completed
Predicted value not including VAT
221 597,14 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45443000-4 - Facade work
Further CPV
45454100-5 - Restoration work
45210000-2 - Building construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Stredoslovenské múzeum B. Bystrica – odstránenie vlhkosti a sanácia

Status
Completed
Predicted value not including VAT
115 477,22 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Outcome of tender
One-off Contract