Status: Cancelled

Server time: 14.11.2019 13:11

Tender card #PL 2/2019
Trolejový drôt drážkovaný medený

Information

ID of tender
3649
Name of content of tender
Trolejový drôt drážkovaný medený
Tender ref. no.
PL 2/2019
Public tender journal ref. no.
16868-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
90 000,00 EUR
Main CPV
44333000-3 - Wire / AA04-0 - Copper
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Trolejový drážkovaný medený drôt Cu Ag, vrátane dopravy na miesto určenia, počas obdobia 24 mes resp. do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu:
- s prierezom 100 mm2 v požadovanom množstve 2000 kg
- s prierezom 150 mm2 v požadovanom množstve 2000 kg

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2019 09:00:00
Planned opening of bids
29.07.2019 10:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Documents