Status: Completed

Server time: 21.08.2019 20:23

Tender card #23/2019
Řešení problematiky hluku na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje - I

Information

ID of tender
3658
Name of content of tender
Řešení problematiky hluku na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje - I
Tender ref. no.
23/2019
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 085 000,00 Kč
Main CPV
90742000-0 - Services related to noise pollution
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - zpracování podkladů a žádostí pro systémové řešení problematiky hluku vybraných úseků komunikací, a to zjištění možnosti aplikace staré hlukové zátěže (dále jen „SHZ“), případně aplikaci časově omezeného povolení (dále jen „ČOP“). Výsledným produktem budou materiály vedoucí k povolení (časově omezené povolení - ČOP) překračování hygienických limitů hluku v rozsahu požadovaném platnou legislativou.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - zpracování podkladů a žádostí pro systémové řešení problematiky hluku vybraných úseků komunikací, a to zjištění možnosti aplikace staré hlukové zátěže (dále jen „SHZ“), případně aplikaci časově omezeného povolení (dále jen „ČOP“). Výsledným produktem budou materiály vedoucí k povolení (časově omezené povolení - ČOP) překračování hygienických limitů hluku v rozsahu požadovaném platnou legislativou.
V rámci této veřejné zakázky bude rovněž poskytnuta doplňková služba - 24 hodinové měření hluku z dopravy v souladu s platnou legislativou - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 267/2015 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jako doplňující měření mimo rámec ČOP a SHZ v předem neurčené lokalitě na území Libereckého kraje. Zadavatel předpokládá dvě taková měření během trvání smluvního závazku, zadavatel však negarantuje žádný minimální rozsah této služby.
V případě překročení stanovených hlukových limitů bude provedeno ověření možnosti aplikace institutu staré hlukové zátěže odsouhlasené Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje (dále jen „KHS“).
Doplňková služba bude realizována pouze na základě písemného požadavku objednatele.
Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách. Každá etapa bude zahájena na základě samostatné výzvy zadavatele.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
04.06.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Address
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.