Status: Ongoing

Server time: 21.08.2019 20:39

Tender card #NL 12/2019
Čistenie vozidiel MHD

Information

ID of tender
3670
Name of content of tender
Čistenie vozidiel MHD
Tender ref. no.
NL 12/2019
Public tender journal ref. no.
13077-MSS
EU journal ref. no.
2019/S094-228324
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
1 171 283,00 EUR
Main CPV
90910000-9 - Cleaning services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby:
Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum
Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne
Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie

Obstarávateľ umožňuje deliť predmet zákazky na 3 časti:

1. časť, Divízia autobusy - vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany
2. časť, Divízia autobusy - vozovňa Petržalka
3. časť, Divízia elektrické dráhy - električky a trolejbusy

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2019 11:00:00
Planned opening of bids
24.06.2019 12:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Documents

1. časť, Divízia autobusy - vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
493 345,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
90910000-9 - Cleaning services
Outcome of tender
Framework Agreement

2. časť, Divízia autobusy - vozovňa Petržalka

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
229 454,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
90910000-9 - Cleaning services
Outcome of tender
Framework Agreement

3. časť, Divízia elektrické dráhy - električky a trolejbusy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
448 484,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
90910000-9 - Cleaning services
Outcome of tender
Framework Agreement