Status: Ongoing

Server time: 21.08.2019 20:23

Tender card #34643/2019
„Cestička pre cyklistov na Stromovej ulici, PD“ a „Cestička pre cyklistov na Bratislavskej ulici, PD“

Information

ID of tender
3677
Name of content of tender
„Cestička pre cyklistov na Stromovej ulici, PD“ a „Cestička pre cyklistov na Bratislavskej ulici, PD“
Tender ref. no.
34643/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
26 048,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie /vrátanie súvisiacich činností/, ktorú bude tvoriť časť A) Cestička pre cyklistov na Stromovej ulici a časť B) Cestička pre cyklistov na Bratislavskej ulici.
A/ Geodetické zameranie a projekt pre územné rozhodnutie (DUR) : do 10 týždňov od účinnosti ZoD
B/ Realizačný projekt (RP): do 15 týždňov od právoplatnosti územného rozhodnutia
C) Odborný autorský dohľad –počas realizácie stavieb,
D) Súčinnosť zhotoviteľa počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác pri výbere zhotoviteľov stavebných prác oboch cestičiek,
E) Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, ako aj v procese implementácie projektu max. v rozsahu 20 hodín, ak to bude potrebné.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2019 11:00:00
Planned opening of bids
28.05.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Documents