Status: Completed

Server time: 21.08.2019 20:26

Tender card #BBRSC/011/2019
Nadstavba TURBO 5000 - prerobenie na pohon od komunálnej hydrauliky podvozka TATRA 815 S43

Information

ID of tender
3691
Name of content of tender
Nadstavba TURBO 5000 - prerobenie na pohon od komunálnej hydrauliky podvozka TATRA 815 S43
Tender ref. no.
BBRSC/011/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
42121000-3 - Hydraulic or pneumatic power engines and motors
Further CPV
50116000-1 - Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služby v priestoroch verejného obstarávateľa spojenej s prerobením pohonu nadstavby TURBO 5000, ktorý je v súčasnosti poháňaný motorom na pohon od komunálnej hydrauliky podvozka TATRA 815 S43 v rozsahu úpravy existujúcej komunálnej hydrauliky spojenej s výmenou hydraulického čerpadla za nové o objeme 100 l, výmenou držiaka nového hydraulického čerpadla, výmenou hydraulických hadíc k novému hydraulickému čerpadlu a úpravou kardanu. Súčasťou poskytnutia služby je demontáž a po vykonaní prerobenia následná montáž nadstavby TURBO 5000 spojené s úpravou rámu, výmenou oleja a filtrov hydraulického systému komunálnej hydrauliky, výmenou poistného ventilu a novej riadiacej dosky na rozvádzač hydrauliky. Po uskutočnení celej premeny a následnej montáže nadstavby je úspešný uchádzač povinný previesť odskúšanie správneho fungovania nadstavby TURBO 5000.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
21.05.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents