Status: Cancelled

Server time: 21.08.2019 20:23

Tender card #ID 229/2019
Čistička odpadových vôd pre Domov dôchodcov a DSS Kremnica

Information

ID of tender
3692
Name of content of tender
Čistička odpadových vôd pre Domov dôchodcov a DSS Kremnica
Tender ref. no.
ID 229/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
100 000,00 EUR
Main CPV
45252000-8 - Construction works for sewage treatment plants, purification plants and refuse incineration plants
Further CPV
45252127-4 - Wastewater treatment plant construction work
45232424-0 - Sewage outfall construction work
45232411-6 - Foul-water piping construction work
45252130-8 - Sewage plant equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác, ktoré pozostávajú z vybudovania čističky odpadových vôd pre 50–60 EO, lapača tukov, splaškovej a dažďovej kanalizácie ČOV.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy a v projektovej dokumentácii.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.05.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Kremnica)
Address
Bystrická 447/25
Kremnica
967 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Documents