Status: Completed

Server time: 21.08.2019 20:51

Tender card #ORM/0111/19
Stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny, Úzká ulička, Uherský Brod

Information

ID of tender
3697
Name of content of tender
Stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny, Úzká ulička, Uherský Brod
Tender ref. no.
ORM/0111/19
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 273 000,00 Kč
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve stavebních úpravách sociálního zázemí tělocvičny v prvním podlaží objektu „C“.

Brief description of tender or procurement

Jedná se o stavební úpravy stávajícího sociálního zázemí tělocvičny. V rámci stavby bude provedeno vybourání 4 kusů příček u sprch v umyvárnách, osekání všech obkladů, soklů a dlažeb v sociálních prostorách a chodbě, vybourání podlah pro nové rozvody ležaté kanalizace, realizace 2 kusů prostupu základem velikosti 300/300 mm pod obvodovou a vnitřní nosnou stěnou, demontáž všech zařizovacích předmětů a otopných těles, demontáž zásobníků mýdla, ubrousků, držáků toaletního papíru apod. (tyto budou po rekonstrukci prostor zpět osazeny). Jsou navrženy vysprávky omítek, nové obklady a dlažby, malba, ve sprchách budou osazeny nové sanitární příčky z PUR materiálu. Nová ot. plocha je navržena /s ohledem na stávající stav/ z řady litinových článkových těles s dvounásobným nátěrem, doplněných na přípoji termoventily a šroubeními. Při návrhu systému je uvažováno s použitím měděných rozvodů, doplněných tep. Izolací. Nová splašková kanalizace odvádí odpady od zařizovacích předmětů hygienických místností a dopojuje výstupy z 2.-3.NP. Šikmé připojovací potrubí od předmětů je navrženo plastové. Svislé svody jsou navrženy z hrdlového novoduru HT, doplněné izolaci PUR tl.5mm. Po trase je nutné osadit předepsané čistící kusy. V souvislosti s úpravou soc. zázemí bude řešena i nová přípojka splaškové kanalizace DN 200, délky 30 m.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
29.05.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Uherský Brod
Address
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Another contact
Josef Mikulec, 572 805 232, josef.mikulec@ub.cz
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.