Status: Cancelled

Server time: 06.06.2020 09:44

Tender card #4449/2019
Klimatizácia priestorov MsÚ - 2. poschodie

Information

ID of tender
3790
Name of content of tender
Klimatizácia priestorov MsÚ - 2. poschodie
Tender ref. no.
4449/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 444,10 EUR
Main CPV
42512000-8 - Air-conditioning installations
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie a montáž klimatizačných zariadení pre kancelárie MsÚ v podkroví.
Chladenie jednotlivých miestností bude nástennými jednotkami inštalovanými podľa výkresovej dokumentácie. Vonkajšie jednotky budú inštalované na podstavcoch, podľa požiadavky pamiatkového úradu. Cu prepojovacie potrubie bude spolu s potrubím odvodu kondenzátu vedené v lište až k vonkajšej jednotke. Vonkajšie jednotky budú elektricky napájané podľa požiadavky (výkresová časť a výkaz výmer), elektronapojenie zabezpečí profesia elektro.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2019 11:00:00
Planned opening of bids
31.05.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents