Status: Completed

Server time: 29.02.2020 11:19

Tender card #2490/2017
Kosba verejných priestorov a čistenie spevnených plôch v MČ mesta Levice Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar

Information

ID of tender
39
Name of content of tender
Kosba verejných priestorov a čistenie spevnených plôch v MČ mesta Levice Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar
Tender ref. no.
2490/2017
Public tender journal ref. no.
00999-WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
34 000,00 EUR
Main CPV
77314100-5 - Grassing services
Further CPV
90610000-6 - Street-cleaning and sweeping services
90620000-9 - Snow-clearing services
90630000-2 - Ice-clearing services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je najmä starostlivosť o trávnaté plochy, zametanie a čistenie chodníkov, odvoz bioodpadu v mestských častiach mesta Levice a ďalšie služby uvedené v Opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ostatné / Kritéria
06.02.2017 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Levice
Address
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovak republic
Process supervisor
Miloslava Szillerová
aukcie@levice.sk
+421 366350285

Documents