Status: Ongoing

Server time: 17.07.2019 14:53

Tender card #ID 149/1
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti „DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec“.

Messages