Status: Cancelled

Server time: 11.07.2020 16:53

Tender card #ID 149/1
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti „DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec“.

Information

ID of tender
3932
Name of content of tender
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti „DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec“.
Tender ref. no.
ID 149/1
Public tender journal ref. no.
14331 - WYP zo dňa 12.06.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
325 591,60 EUR
Main CPV
45215200-9 - Construction work for social services buildings
Further CPV
45220000-5 - Engineering works and construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti Objektu DSS, ul. J. D. Matejovie č.7, Lučenec - zachovanie pôvodného účelu, a to v dvoch samostatných bytových jednotkách spolu s kapacitou 12 miest (3 x 2 posteľové izby v každej domácnosti) na celoročný pobyt pre prijímateľov sociálnej služby s mentálnym postihnutím s vysokou mierou podpory. Súčasťou budú priestory pre návštevy a pre personál. Hlavné stavebné úpravy sa budú týkať dispozičných zmien na pôvodných podlažiach, vybudovania nového zobytneného podkrovia na III. N.P. vrátane nového stropu nad II. N.P. a novej strechy, vyriešenia bezbariérového prístupu do I. N.P. objektu a prepojenie I. N.P. s II. a III. N.P. novovybudovaným vnútorným výťahom. Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií. Systém vykurovania zostáva pôvodný, t.j. ústredné teplovodné s plynovým kotlom ako zdrojom tepla, len sa zrekonštruuje nanovo s novým plynovým kondenzačným kotlom. Na prípravu TUV bude slúžiť externý teplovodný zásobníkový ohrievač objemu 300l. Proti tepelným stratám bude potrubie hlavných rozvodov opatrené TI hr.20mm.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a v prílohách týchto SP.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.07.2019 10:00:00
Planned opening of bids
11.07.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Address
Dolná Slatinka 271/1
Lučenec
984 80, Slovak republic
Process supervisor
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127

Documents