Status: Completed

Server time: 11.12.2023 23:02

Tender card #MT.481.7.2023
Modernizacja placówek oświatowych w gminie Mieście Oleśnicy w celu wsparcia uczniów pochodzących z Ukrainy – Zadania: Zadanie nr 1 – Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica Za

Messages