Status: Completed

Server time: 14.11.2019 11:52

Tender card #OVS 107/2019 Pe
Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost a Výstavba parkovacích míst v ul. U Hřiště

Information

ID of tender
4188
Name of content of tender
Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost a Výstavba parkovacích míst v ul. U Hřiště
Tender ref. no.
OVS 107/2019 Pe
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45233100-0 - Construction work for highways, roads
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost a Výstavba parkovacích míst v ul. U Hřiště

Brief description of tender or procurement

Předmětem plnění je vybudování parkovací plochy u Mateřské školy Radost, ul. Tyršova v Bystřici pod Hostýnem pro 9 osobních automobilů, z toho 1 parkovací místo pro vozidlo OTP. Současně s parkovací plochou bude provedena úprava sousedního chodníku včetně příjezdové komunikace do areálu MŠ Radost. Za opraveným chodníkem bude dále provedena zpevněná plocha pro kontejnery sběrných surovin.

Dále je předmětem plnění vybudování parkovací plochy v ul. U Hřiště v Bystřici pod Hostýnem pro 40 osobních automobilů, z toho 2 parkovací místa pro vozidla OTP.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
24.07.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Bystřice pod Hostýnem
Address
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Czech Republic
Process supervisor
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941

Documents